pob Categori
EN

Prosiect Parc Thema Cyfranogiad Style Arts, Agor Parc Thema Dan Do Doha Oasis Quest !

Amser Cyhoeddi: 2022-01-28 Views: 47

Agorodd y prosiect parc thema clasurol, Parc Thema Dan Do Doha Oasis Quest, yn swyddogol i'r cyhoedd ym mis Gorffennaf!
20211208152858243

Mae Doha Oasis yn brosiect datblygu integredig pen uchel unigryw a hynod a fuddsoddwyd gan Halul Estate Development Co. Ltd yn Doha, Qatar. Mae'r prosiect wedi'i leoli yn Ardal Musharieb, calon Doha, prifddinas talaith Qatar. Unigrywiaeth y prosiect yw ei fod yn integreiddio swyddogaethau preswyl, masnachol ac adloniant, ac mae ganddo barc thema dan do gyda chyfadeilad fflatiau pen uchel, gwesty pum seren a chanolfan siopa.

20211208152901198

Yn 2018, roedd Style Arts yn ffodus i gymryd rhan yng ngwaith thema Parc Thema Dan Do Doha Oasis Quest, sy'n gyfrifol am ddatblygu dyluniad, cynhyrchu a chyflenwi cynnyrch ac adeiladu ar y safle ar gyfer y rhan fwyaf o waith thema'r parc.
Mae Style Arts yn casglu doethineb ar y cyd a gyda'n blynyddoedd lawer o brofiad mewn thema parciau. Mae wedi cydweithio'n llwyddiannus â thimau rhyngwladol lluosog, gan gynnwys: n-Fusion, F&G, AECOM, AURECON, Gensler, REDCOALMANA, ac ati, ac mae wedi cael ei ganmol yn fawr gan y perchnogion o ran datblygu dyluniad, gweithredu, a rheoli prosiectau!
20211208152903779

Rhennir y parc yn 3 dimensiwn amser. Mae Oryxville yn bortread o'r gorffennol Arabaidd hynafol. Mae City of Imagination yn canolbwyntio ar y presennol, ac mae Disgyrchiant yn darparu'r drws i'r dyfodol. Mae ein gweithiau yn cynnwys y cyfan o Or yxville, 80% o ddinas y dychymyg, ac 20% o Ddisgyrchiant. Mae cyfanswm cyfaint y prosiect yn cyfrif am 60% o'r 28,000 metr sgwâr cyfan o barc thema dan do cyntaf a mwyaf Qatar.
20211208152856865

20211208152726476

Oherwydd unigrywiaeth a chymhlethdod y prosiect, mae gofynion a dyluniad pob dimensiwn o'r parc yn cynnwys amrywiaeth o wahanol ddeunyddiau a dulliau cynhyrchu. Mae cynnwys y gwaith yn cynnwys llawer o wahanol wybodaeth a thechnolegau proffesiynol, a gwrthdrawiad deunyddiau a strwythurau technegol yn y broses becynnu celf, sy'n cynyddu heriau gallu rheoli prosiect. Felly, rydym yn defnyddio tîm elitaidd sydd â phrofiad gwaith cyfoethog mewn adeiladu parciau thema rhyngwladol, gan gynnwys rheolwyr cwmni, cerflunwyr gorau, dylunwyr, peirianwyr, a chynhyrchwyr paent thema, ac ati, i reoli pob agwedd ar gynnydd y prosiect yn llym.
20211208152731315

20211208152733185

Mabwysiadir system rheoli prosiect BIM i efelychu sefyllfa benodol siâp a strwythur y gelfyddyd bensaernïol yn gywir, datrys y problemau gwrthdrawiad ar y safle a'r problemau traws-weithrediad ymlaen llaw, arbed amser adeiladu a chostau adeiladu yn effeithiol, a sicrhau cwblhau effeithlon. y prosiect.
20211208152736164

20211208152738412

20211208152741336

20211208152744613

20211208152747971

20211208152749411

20211208152751218

20211208152752787

20211208152754929

20211208152755700

20211208152757456

20211208152800523

20211208152802955

20211208152804394

20211208152805879

20211208152807427

Mae cwblhau prosiect Parc Cyfun Doha Oasis yn llyfn unwaith eto wedi cyfoethogi profiad ein cwmni wrth weithredu prosiectau tramor o ansawdd uchel a'r profiad o weithio gyda thimau rhyngwladol lluosog. Byddwn yn parhau i fwrw ymlaen a chyflawni mwy o achosion peirianneg rhagorol!